محمدعلی عباس زاده

شهردار شهر هجدک


معرفی شهردار
جناب مهندس محمدعلی عباس زاده (زاده 1 مرداد 1358 هجدک) هم اکنون شهردار هجدک میباشند
 • 1384 الی 1385


  مهندس علی رضا ترابی

 • 1385 الی 1390


  مهندس محمد حسین مومنی

 • 1390 تا
  کنون


  مهندس محمد علی عباس زاده